9 onmisbare stappen voor een succesvolle campagne

“Goedemorgen allemaal, we hebben ruimte voor meer cliënten in de thuiszorg. Denk eens even mee!”

“We hebben een campagne nodig, voor meer aandacht!”

“Inderdaad, we willen en kunnen meer mensen helpen. Laten we een advertentie plaatsen in een lokale weekkrant. Ik ken daar wel iemand die ons kan helpen.”

Herkent u dit? Zo gaat het regelmatig bij organisaties die snel een communicatieprobleem willen oplossen. Natuurlijk kan een advertentie een goed idee zijn. Maar dit is niet de manier waarop wij denken. Wij denken in campagnes. En een advertentie is nog geen campagne.

Onder een communicatiecampagne verstaan wij het volgende: over een afgebakende periode, over meerdere communicatiekanalen uw communicatieboodschap bij de gewenste doelgroep bezorgen. Welke stappen zorgen voor een geslaagde campagne?

Stap 1: Doelstelling
Welk doel heeft de campagne? In het bovenstaande voorbeeld is dat aan meer cliënten kenbaar maken dat de organisatie ook thuiszorg biedt.

Stap 2: Doelgroep bepalen
Welke communicatiedoelgroep(en) wilt u aanspreken? De zorgconsument rechtstreeks, de mantelzorger, de kinderen? Of iedereen met een andere inhoudelijke boodschap? Bepaal de boodschap per communicatiedoelgroep.

Stap 3: Budget vaststellen
Welk budget is beschikbaar voor deze campagne? De communicatiekanalen worden niet alleen door budget bepaald, maar wel in belangrijke mate.

Stap 4: Concept ontwikkelen
Ontwikkel het concept voor de campagne. In het concept legt u de volgende onderdelen vast: hoofdboodschap, gewenste sfeer van de campagne, beeldgebruik en tone of voice.

Stap 5: Visueel concept
Tijdens deze stap visualiseert u het campagneconcept, passend bij uw corporate identity. Het is belangrijk dat wat voor soort campagne u ook voert, de herkenbaarheid van u als afzender behouden blijft.

Stap 6: Communicatiemix vaststellen
Nadat u de verschillende doelgroepen hebt gedefinieerd, kunt u de communicatiemix opstellen. Welke middelen zet u in om de verschillende doelgroepen te bereiken? Zowel offline als online middelen gaan helpen om de boodschap over te brengen.

Stap 7: Communicatiemiddelen vormgeven
In deze stap vertaalt u het visuele concept naar de verschillende communicatiemiddelen. Elk middel heeft zijn eigen kracht en de vormgeving maakt gebruik van die kracht.

Stap 8: Campagne starten
Na alle voorbereidingen is het dan eindelijk tijd om de campagne te starten. Blijf tijdens de campagne op de hoogte van de feedback van uw doelgroep(en). Niet alleen op social media, maar ook de offline media gaan reactie generen.

Stap 9: Evaluatie
Zijn de doelstellingen gerealiseerd? Hoe was de feedback? Wat heeft u geleerd voor een volgende keer?

Tot slot:
Houd vast aan de campagne en voer deze goed door!