WERK

HERPOSITIONERING

Heerenhage serviceflat

 QuickScan
 Interim marketing
 Moodboard ontwikkeling
 Herpositionering

Voor wie?
Heerenhage serviceflat is een appartementencomplex met ruim 200 appartementen. Zij bieden ‘zelfstandig rustig aan het water wonen’ met een optie tot zorg of hulp.

Wat wij hebben gedaan
Eerst hebben wij voor Heerenhage serviceflat een QuickScan uitgevoerd. Vervolgens hebben we een onderzoek gedaan naar intern marketing en uitvoering gegeven aan het advies wat uit het onderzoek kwam. Hierbij is ook gebruik gemaakt van een moodboard om communicatie in goede banen te leiden. Ten slotte is Heerenhage serviceflat een herpositioneringstraject ingegaan.