WERK

ZORGPOSTIONERINGSMODEL & CLIËNT JOURNEY

Zorggroep Groningen

 Zorgpositioneringmodel
 Marketingdoelstellingen vastleggen
 Cliënt Journey model maken
 Senior Marketingmanager intern gedetacheerd

Voor wie?
Zorggroep Groningen verleent complexe zorg binnen haar eigen muren, met specialisaties in onder meer Parkinson, COPD en CVA (hersenbloedingen en herseninfarcten).

Wat wij hebben gedaan
Voor Zorggroep Groningen hebben wij al meerdere opdrachten mogen uitvoeren. Zo hebben wij een zorgpositioneringsmodel ontwikkeld. Daarnaast hebben wij samen gekeken naar de cliënt journey in de zorg. Hoe komt een zorgconsument bij Zorggroep Groningen? Door welke keuzemomenten moet deze zorgconsument heen? Daarnaast zijn er gezamenlijk realistische doelen geformuleerd voor de aankomende tijd. Ten slotte hebben wij ook een marketingmanager gedetacheerd op interim basis, als gevolg van tijdelijke uitval.